Dorpshuis Zuidermeer

 Home 

 Geschiedenis 

 Activiteiten 

 Fotoboek 

 Contact 

De ontstaansgeschiedenis van Dorpshuis Zuidermeer


Rond 1900 waren er al initiatieven voor een eigen parochie(kerk) in Zuidermeer. In 1930 was het zover, de parochie Onze Lieve Vrouwe van Lourdes werd opgericht en in 1936 werd de grote kerk, met zustershuis en pastorie ingewijd. De eigen kerk heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het naar elkaar toegroeien van de diverse buurtschappen tot het dorp Zuidermeer. Bij de bouw van de kerk was rekening gehouden met groei van de bevolking en uitbreiding van het aantal gelovigen. De geschiedenis nam echter een andere wending...

In de volgende decennia bleek het gebouw al snel te groot en te duur voor de almaar kleiner wordende Parochiegemeenschap. Begin 2000 ontstond een steeds luidere roep om de kerk te verkleinen of een herbestemming voor het gebouw te vinden. In 2008 vonden zeven partijen elkaar in een uniek samenwerkingsverband en dito plan: het Bisdom Haarlem, het parochiebestuur, de provincie Noord-Holland, de gemeente Koggenland, de Stichting Bejaardenzorg Zuidermeer, Woningbouwvereniging Intermaris-Hoeksteen en de inmiddels opgerichte Stichting Dorpshuis Zuidermeer.

Voor een symbolisch bedrag werd woningbouwvereniging IntermarisHoeksteen in Hoorn de nieuwe eigenaar van het kerkgebouw. Zij realiseerden een kerkje, dorpshuis en een loket “Zorg en Welzijn” in het gebouw. De benodigde gelden werden bijeengebracht door de Provincie Noord-Holland, de gemeente Koggenland, het Parochiebestuur, Woningbouwvereniging IntermarisHoeksteen en de Stichting Bejaardenzorg Zuidermeer.

Door de verkoop van twee bouwkavels was het Parochiebestuur financieel in staat de bestaande sacristie te verbouwen tot een intiem kerkje met ongeveer 50 zitplaatsen. De pastorie bleef buiten het plan, kreeg een woonbestemming en is in 2012 verkocht.

De complete verbouwing is gerealiseerd door Aannemingsbedrijf Ooijevaar in Alkmaar, naar een verrassend ontwerp van Architectenbureau Sander Douma uit Stompetoren. De monumentale façade is onveranderd gebleven, als beeldbepalend element in het dorpshart. De ingang van dorpshuis (en kerkje) is aan de achterzijde gelegen, aan een binnenpleintje dat is omsloten door de twee nieuwe, modern gekleurde, glazen gevels van het dorpshuis en het kerkje. Door de keuze voor deze identieke glazen gevels, vormen de twee gescheiden gebouwen toch weer één geheel. De contouren van het voormalige kerkgebouw zijn blijvend zichtbaar gebleven door een deel van de buitenmuur te laten staan.

Het gebouw verwierf in het monumentenjaar 2008, de eerste prijs in een landelijke wedstrijd, uitgeschreven door het VSB-fonds, in het kader van “Behoud van Religieus Erfgoed voor toekomstige generaties”. Het nieuwe complex is begin 2010 in gebruik genomen.